Klimatyzacja na najwyzszym poziomie

Altherma - Budowa systemu


Altherma to system "split" składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznego modułu hydro, który można podłączyć do wszystkich standardowych niskoteperaturowych grzejników i systemów ogrzewania podłogowego.


Jednostka zewnętrzna

Altherma - pompa ciepła
Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z otaczającego ją powietrza, które następnie jest transmitowane poprzez obieg czynnika chłodniczego do znajdującego się wewnątrz hydro-boxu.


Wewnętrzny hydro moduł
Altherma - hydro moduł
Wewnętrzny hydro-box przekazuje ciepło od czynnika chłodniczego do obiegu wodnego instalacji ogrzewania centralnego, instalacji ogrzewania podłogowego i zbiornika ciepłej wody użytkowej. W wersji grzewczo-chłodzącej wewnętrznego hydroboxu chłodzenie jest osiągane poprzez obniżenie temperatury wody w obiegu do 4°C i jej przepływ przez klimakonwektory. System może również zapewnić umiarkowane chłodzenie poprzez ogrzewanie podłogowe lub grzejniki dzięki ograniczeniu najniższej temperatury wody. Podgrzanie ciepłej wody użytkowej jest realizowane poprzez przełączenie systemu z chłodzenia lub ogrzewania na tryb c.w.u.. 

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (opcjonalny)

Altherma - zbiornik wody
Specjalnie skonstruowany zbiornik wodny ze stali nierdzewnej, utrzymujący najwyższy poziom sprawności energetycznej spełnia wymagania odnośnie ciepłej wody użytkowej. Połączenie elektrycznej grzałki wspomagającej w górnej części zbiornika i wymiennika pompy ciepła w dolnej części zapewnia najniższe możliwe zużycie energii i szyblie podgrzanie wody. Dodatkowo, wbudowana funkcja podnosi temperaturę wody do 70°C lub wyższej przynajmniej raz w tygodniu w celu zapobiegania możliwości rozwoju bakterii legionella.
 
Sterowanie systemem
Altherma - pompa ciepła
Układ sterowania systemem i interfejs użytkownika jest zamontowany w hydro-box'ie i wyposażony jest w tygodniowy timer, który umożliwia kontrolę temperatury w pomieszczeniach w zależności od wymagań użytkownika. Timer może być programowany dla poszczególnych godzin lub dni tak, że termperatury mogą być obniżane w nocy lub w czasie wakacji i podwyższane rano lub po powrocie do domu. Komfort użykownika zależny od osobistych preferencji jest utrzymywany przez cały czas. W przypadku, gdy wymagana jest indywidualna kontrola temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, należy dodatkowo przewidzieć konwencjonalne termostaty pokojowe.

Klimakonwektory (opcjonalne)
Cały nasz zakres klimakonwektórów może być podłączony do Althermy w celu chłodzenia.